IMPORTANT: Aquesta setmana rebràs la teva comanda dimecres, en ser festiu dilluns. Feliç Sant Joan!

Control fitosanitaris

Racionalització de l'ús de fitosanitaris al control de l'Alternaria en manzana mitjançant models de predicció de risc i tècniques de maneig del cultiu

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) mitjançant el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

RESUM

L’alternariosi de la pomera, causada pel fong Alternaria spp., és una malaltia emergent descrita per primera vegada a Girona el 2013. Aquesta malaltia causa necrosi foliar que poden derivar en la defoliació prematura dels arbres, però el que és més crític és la incidència en el fruit, on apareixen petites lesions necròtiques, molt visibles, que redueixen la qualitat del fruit i en comprometen la comercialització. A causa d’aquests danys, es poden originar pèrdues entre un 10 i un 40% de la producció depenent de l’any i de la finca. A Girona, la malaltia s’ha anat expandint fins a afectar el 2017 al voltant del 20% de les finques comercials de pomera de la província de Girona, especialment de varietats dels grups Gala i Golden. Tot i això, cal destacar que els tractaments amb fungicides específics per al control d’aquesta malaltia han funcionat i les dades mostren que el 2018 el nombre de finques afectades va baixar per sota del 10%. Tot i això, aquesta baixada ha estat conseqüència d’un increment d’entre un 20 i un 30% en el nombre de tractaments totals. Aquest increment és significatiu, i més si tenim en compte que aquests tractaments es concentren molt propers a la collita, i que, per tant, tenen un efecte directe sobre els residus a la fruita. Davant d’aquesta situació cal prendre mesures per reduir el nombre de tractaments, ja sigui optimitzant els tractaments quan aquests siguin necessaris com reduint la pressió de la malaltia mitjançant la gestió de l’inocle.

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar el control de l’Alternaria minimitzant l’ús de fitosanitaris. Per això s’han plantejat dues línies prioritàries:

  • Validar i avaluar diferents models de predicció de risc d’infeccions d’Alternaria per tal de reduir el nom de tractaments amb fungicides millorant-ne el posicionament. 
  • Incidir a la font d’inòcul primari d’Alternaria per tal de reduir la pressió d’inòcul a les finques per tal de reduir la incidència de la malaltia.

Descripció de les actuacions previstes al projecte

Tasca 1. Validació de diferents models de predicció de risc d’infeccions d’Alternaria. En aquesta tasca es farà un seguiment de l’alliberament d’espores d’Alternaria i de l’aparició de símptomes a diverses finques ubicades a diferents zones agroclimàtiques. Amb les dades del seguiment d’espores i dels símptomes es correlacionaran amb els avisos d’infecció emitits pels diferents models, a fi d’identificar el model que més afina amb la predicció del risc.

Tasca 2. Avaluar l’estratègia de control d’Alternaria sobre la base dels diferents models de predicció de risc. S’avaluaran dos models de predicció de risc d’Alternaria a fins comercials. Concretament, es compararà l’estratègia de control basada en el model corresponent amb l’estratègia de referència de la zona sobre la base del nom de tractaments realitzats i la incidència d’infeccions a fulles i fruits per tal de seleccionar la millor estratègia de tractaments.

Tasca 3. Estudi de l’efecte de la reducció de l’inòcul mitjançant l’eliminació de les fulles sobre la dispersió d’espores i les infeccions d’Alternaria. A diferents finques s’aplicarà una estratègia diferencial d’eliminació o tractament de fulles caigudes i es compararà amb la resta de la finca segons la presència d’espores i les infeccions d’Alternaria. Es preveuen diferents estratègies de gestió de l’inocle.

Tasca 4. Implementació del model de predicció de risc d’Alternaria al servei d’avisos fitosanitaris. Un cop seleccionat el model de predicció de risc que millor s’adapti a les nostres condicions, aquest s’integrarà a la plataforma ATLANT, per obtenir la predicció en temps real, i poder donar així una resposta ràpida pel control de l’alternariosi alhora que permeti una racionalització de les aplicacions amb fungicides.

Resultats obtinguts i recomanacions pràctiques

Els resultats que es preveuen obtenir s’engloben en els punts principals següents:

  • L’eliminació de l’inòcul hivernal, ja sigui mitjançant l’eliminació de les fulles com amb l’aplicació de Trichoderma, ha tingut un efecte significatiu en la reducció dels danys causats per Alternaria en fruits i, per tant, totes dues serien tècniques recomanables per al control integrat de l’alternariosi de la pomera.
  • S‟ha implementat un model de predicció de risc al 90% de la superfície de pomera de la zona de Girona.
  • L’estratègia fitosanitària establerta dins del Grup Operatiu basada en productes efectius aplicats segons el model de predicció de risc, ha permès controlar l’Alternaria i ha reduït més del 30% del nombre de tractaments fungicides.
Cistella de la compra
Aquesta cistella és gairebé perfecta! Només et falta afegir el nostre deliciós suc de poma de 3L.
Un clic i la teva comanda serà insuperable!

Suc de Poma

7,40 €