IMPORTANT: Aquesta setmana rebràs la teva comanda dimecres, en ser festiu dilluns. Feliç Sant Joan!

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA de WWW.FLORENCIFRUITS.COM

INTRODUCCIÓ
Aquest document té com a finalitat establir les condicions d’ús de la pàgina WWW.FLORENCIFRUITS.COM així com les condicions de compra de productes a través d’aquesta pels usuaris.

Us preguem que llegiu detingudament els presents TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la POLÍTICA DE PRIVACITAT abans d’usar aquesta pàgina web. Si voleu, podeu imprimir aquestes condicions. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa, l’usuari accepta
els nostres TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, per tant, en cas de no estar d’acord, no heu d’utilitzar la web.

INFORMACIÓ GENERAL
En compliment del deure informació recollit a l’art. 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic us informem que la titularitat de la web correspon a FLORENCI FRUITS SL CIF/NIF B55239123, domicili situat a PLAÇA MAJOR 7, SANT PERE PESCADOR (GIRONA), 17470 i amb correu electrònic ADMIN@FLORENCIFRUITS.COM i telèfon 872502458, d’ara endavant FLORENCI FRUITS SL.

ÚS DEL LLOC
En fer ús d’aquesta pàgina web i fer comandes a través d’aquesta, l’usuari es compromet a
els següents extrems:

 • Usar la pàgina web únicament amb la finalitat de consultar productes i fer comandes.
 • No realitzar cap comanda fraudulenta o falsa. Si d’una manera raonable es considera que una comanda és
  fraudulent FLORENCI FRUITS SL està autoritzada a anul·lar-ho i informar les autoritats pertinents.
 • Tenir capacitat legal per formalitzar contractes (l’usuari declara que és major de 18 anys).
 • Facilitar les vostres dades de contacte d’una forma veraç i exacta per tal de poder realitzar l’enviament de les
  comandes.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
FLORENCI FRUITS SL informa els usuaris d’aquesta pàgina web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser demanades per la navegació o contractació de serveis a través de la política de privadesa. Podeu accedir a la política de privadesa des de la pàgina web en qualsevol moment.

CONDICIONS DE COMPRA
Disponibilitat del servei. Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar comandes dels articles que s’ofereixen a través de la pàgina web tant per enviar-los a una adreça dins del territori espanyol com a una destinació europea.

Idioma.
El contracte es formalitzarà en llengua espanyola.

Disponibilitat dels productes.
Les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament dels productes o si no quedessin articles en estoc, FLORENCI FRUITS SL informarà el client de tal circumstància, bé per mail o per telèfon i reemborsarà qualsevol quantitat que hagués abonat pel producte o productes no disponibles o canviarà el producte per un altre del mateix valor, segons decideixi el client.

Preus dels productes.
Als preus dels articles estan inclosos tots els impostos vigents però no estan incloses les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total. FLORENCI FRUITS SL es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, si bé els productes es facturaran sobre la base del preu en vigor en el moment de formalitzar la comanda (a reserva de la disponibilitat del producte).

A la comanda de compra s’indicarà tant el preu total del producte/productes, incloent-hi IVA i les despeses d’enviament que corresponguin, segons s’indica als apartats següents.

El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

Despeses d’enviament a adreces al territori peninsular.
Per a comandes inferiors a 33,90 €, les despeses d’enviament pugen a 8 €, quantitat que cal sumar a l’import total. Les despeses d’enviament seran, per tant, per compte del client. Per a comandes iguals o superiors a 33,90 € no s’aplicaran despeses d’enviament.

Forma de fer una comanda
Per fer una comanda heu de seleccionar l’article o articles desitjats. Quan hagueu seleccionat tots els articles que desitgi, aquests s’afegiran a la cistella de la compra. El següent pas serà tramitar la comanda i fer el pagament. Per fer-ho, heu de seguir els passos que se us demanen a la pàgina web i seguir les indicacions de compra que us apareixen en pantalla. Se us demanaran únicament les dades necessàries per a la compra i posterior lliurament de la comanda. Abans de formalitzar la compra haurà d’ACCEPTAR EXPRESSAMENT les presents condicions així com la política de privadesa.

Les dades registrades per la pàgina web constitueixen la prova de les transaccions realitzades. El client rebrà confirmació de la comanda a través de correu electrònic.

Durant el procés, abans de realitzar el pagament, podreu modificar les dades de la vostra comanda. La comanda no es formalitza fins que finalitza el procés, cosa que passarà quan hagi efectuat el pagament. Fer clic a “Pagar” implica que adquireix i abona els articles seleccionats, aquest pas suposa un
compromís vinculant.

No hi ha límits de compra. L’usuari pot fer la comanda pel nombre d’articles que desitgi, sense mínims ni màxims establerts.

Dret de cancel·lació de la comanda.
FLORENCI FRUITS SL es reserva el dret a rebutjar una comanda d’un client amb què hi ha litigi.

Així mateix, FLORENCI FRUITS SL té dret a rebutjar o cancel·lar una comanda per raons justificades, com per exemple:

 • Per error a les dades de facturació (que siguin incorrectes o impossibles de verificar)
 • Si hi ha sospita de frau amb la targeta bancària
 • Si no és possible enviar-ho a l’adreça indicada
 • Si hi ha raons per les quals se sospiti que l’usuari no és un consumidor final
 • Si els usuaris són menors de 18 anys
 • Si no s’ha fet el pagament complet.

Forma de pagament.
Podrà utilitzar com a mitjà de pagament targeta bancària o Paypal l’import total de la comanda que inclourà les despeses d’enviament que corresponguin segons el cas, es carregaran al compte del client al mateix moment de la compra.
Només s’admeten pagaments a EUROS.

Mitjançant el pagament per targeta i en cas que es produeixi alguna incidència durant el procés (per exemple que el terminal informés de la denegació de la targeta) es cancel·larà la comanda de forma automàtica. El sistema de pagament mitjançant targeta bancària es realitza a través de la passarel·la de pagament de Stripe


En fer clic a “Pagar” l’usuari està confirmant el pagament de la comanda així com que la targeta de crèdit és seva. Per minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, la comanda serà cancel·lada automàticament, informant el sistema al client sobre aquesta anul·lació.

En cas de seleccionar el sistema de pagament a través de Paypal serà PayPal la plataforma de pagament i es realitzarà seguint les condicions d’aquesta plataforma de pagament.

La comanda serà enviada a l’adreça que ens indiqui un cop confirmat l’ingrés de l’import total de la comanda. Si l’import no fos pel total, FLORENCI FRUITS SL es reserva el dret de no enviar la comanda fins al seu total abonament per part del client.

Lliurament.
Els productes s’enviaran a l’adreça indicada per l’usuari.
Els lliuraments es realitzaran sempre els dimarts.

Els terminis indicats es respectaran sempre que no hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries alienes a la nostra voluntat. Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, us informarem d’aquesta circumstància i us donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

A efectes de les presents condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convinguda.

Impossibilitat de lliurament.
Si fos impossible efectuar el lliurament de la comanda al domicili indicat, FLORENCI FRUITS SL tractarà de lliurar-ho a un tercer indicat pel client o tornar a intentar el seu lliurament en una data posterior. Per això us preguem que si no estareu al domicili us poseu en contacte amb FLORENCI FRUITS SL per convenir el lliurament un altre dia.

Si en el termini de 15 dies, comptadors des que la seva comanda està disponible per al seu lliurament, la comanda no ha pogut ser lliurada per causes no imputables a FLORENCI FRUITS SL, entendrem que desitja desistir del contracte i la considerarem resolta.

A conseqüència de la resolució del contracte, tornarem tots els pagaments rebuts de l’usuari, incloses les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què considerem resolt el contracte. Si us plau, tingueu en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional, per la qual cosa FLORENCI FRUITS SL estarà autoritzat a repercutir-vos els costos corresponents.

Cancel·lació d’una comanda.
L’usuari té dret a cancel·lar una comanda sense cap explicació. Aquest dret és el dret de desistiment establert per l’art. 102 el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Per cancel·lar una comanda podeu fer servir el formulari que figura a l’enllaç “DRET DE DESISTIMENT” o podeu notificar-ho per correu electrònic adreçant-vos a ADMIN@FLORENCIFRUITS.COM per correu postal a l’adreça PLAÇA MAJOR 7, SANT PERE PESCADOR (GIRONA), 17470.

Si ens envieu un correu electrònic o una comunicació per escrit, si us plau, incloeu els detalls de la vostra comanda per ajudar-nos a identificar-lo.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el client o un tercer indicat pel client, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en el cas que els productes que componen la comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que el client o un tercer indicat pel client, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim dels productes esmentats.

Un cop exercit el dret al desistiment, l’usuari haurà de remetre a l’adreça indicada els productes lliurats assumint per tant els costos de devolució. Si us plau, tingueu en compte que si vostè decideix tornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.

El dret a desistir del contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es tornin en les mateixes condicions en què el client els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el/ els productes i productes mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, torneu l’article usant o incloent tots els seus embolcalls originals amb totes les etiquetes. Preguem no retirin les etiquetes fins a estar segurs de voler quedar-se amb cada article.

Després d’examinar l’article us comunicarem si teniu dret al reemborsament de les quantitats abonades. Si la devolució inclou la totalitat de la compra, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense fer servir, procedirem al reemborsament de l’import total de la compra més les despeses d’enviament en un termini de 14 dies des que rebem la comanda cancel·lada.

Si la devolució només inclou una part de la comanda, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense fer servir, només us reemborsarem el valor dels productes retornats, sense les despeses d’enviament.

Devolució de productes defectuosos. Si ens retorneu els productes perquè són defectuosos o les descripcions no es corresponen amb aquests, procedirem a reemborsar el preu total dels productes, juntament amb les despeses d’enviament derivades i de la devolució de l’article.

RESPONSABILITATS
L’accés i l’ús d’aquesta pàgina web és responsabilitat dels usuaris. No és objecte de garantia per part de FLORENCI FRUITS SL:

 • La infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències de seguretat de la pàgina web
 • Que el contingut de la pàgina o la informació que passa a través d’aquest estigui lliure de virus o d’altres elements lesius així com d’errors, omissions o incorreccions.
 • Els possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu de la pàgina web.
 • Retards o bloquejos en l’ús d’aquesta pàgina causats per deficiències o sobrecàrregues del centre de processament de dades, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes que estan fora del control de FLORENCI FRUITS SL.
 • S’exonera de responsabilitat FLORENCI FRUITS SL davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada sempre que sigui procedent d’altres fonts alienes.

El mer accés a la pàgina web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre FLORENCI FRUITS SL i l’usuari.

FLORENCI FRUITS SL només subministra els productes per a ús domèstic i particular. El client accepta no utilitzar el producte per a fins comercials, publicitaris o de revenda. FLORENCI FRUITS SL no té cap responsabilitat per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua de negocis, interrupció de negocis o pèrdua d’oportunitats comercials del client.

Cessió de drets i obligacions.
El contracte és vinculant tant per al client com per a FLORENCI FRUITS SL, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents. El client no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions que se’n derivin, sense haver obtingut el consentiment de FLORENCI FRUITS SL previ i per escrit. Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions que se’n derivin, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

INFORMACIÓ I CONTINGUTS DE LA WEB
La informació que es mostra a la pàgina web és la vigent a la data d’última actualització. FLORENCI FRUITS SL es reserva el dret d’actualitzar/modificar/eliminar informació d’aquesta pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ.


En el cas que la pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que FLORENCI FRUITS SL tingui cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

FLORENCI FRUITS SL es reserva la facultat de modificar els Termes i Condicions de Compra. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu. Si no esteu d’acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

VIRUS PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS
L’usuari no ha de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial. L’usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor on aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. L’usuari es compromet a no atacar aquesta pàgina web. L’incompliment d’aquesta clàusula podria comportar la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment de la normativa esmentada a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redirigeixi.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR
L’usuari reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i la resta de drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a FLORENCI FRUITS SL. L’usuari podrà fer ús d’aquest material únicament en la manera com se l’autoritzi expressament.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
L’ús d’aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals
espanyols.

Podeu formular qualsevol queixa i reclamació davant de FLORENCI FRUITS SL a través del correu electrònic MAIL o per correu postal a l’adreça PLAÇA MAJOR 7, SANT PERE PESCADOR (GIRONA), 17470.

Cistella de la compra
Aquesta cistella és gairebé perfecta! Només et falta afegir el nostre deliciós suc de poma de 3L.
Un clic i la teva comanda serà insuperable!

Suc de Poma

7,40 €