IMPORTANT: Aquesta setmana rebràs la teva comanda dimecres, en ser festiu dilluns. Feliç Sant Joan!

DRET DE DESISTIMENT

DRET DE DESISTIMENT de WWW.FLORENCIFRUITS.COM

L’usuari té dret a cancel·lar una comanda sense cap explicació. Aquest dret és el dret de desistiment establert per l’art. 102 el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres
lleis complementàries.

Per cancel·lar una comanda podeu fer servir el formulari adjunt (model de desistiment) o podeu notificar-ho per correu electrònic adreçant-vos a ADMIN@FLORENCIFRUITS.COM o per correu postal a l’adreça PLAÇA MAJOR 7, GIRONA (SANT PERE PESCADOR), 17470.

Si ens envieu un correu electrònic o una comunicació per escrit, si us plau, incloeu els detalls de la vostra comanda per ajudar-nos a identificar-lo.

El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els productes que componen la comanda es lliurin per separat, al cap de 14 dies naturals del dia que
vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material del darrer
dels esmentats productes.

Un cop exercit el dret al desistiment l’usuari haurà de remetre a l’adreça indicada (FLORENCI FRUITS SL/PLAÇA MAJOR 7, GIRONA (SANT PERE PESCADOR), 17470) els productes lliurats assumint, per tant, els costos de devolució. Si us plau, tingueu en compte que si vostè decideix
tornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.

El dret a desistir del contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es tornin en les mateixes condicions en què el client els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el/ els productes i productes mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, torneu l’article usant o incloent tots els seus embolcalls originals amb totes les etiquetes. Preguem no retirin les etiquetes
fins a estar segurs de voler quedar-se amb cada article.

Després d’examinar l’article us comunicarem si teniu dret al reemborsament de les quantitats abonades. Si la devolució inclou la totalitat de la compra, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense fer servir, procedirem al reemborsament de l’import total de la compra més les despeses d’
enviament en un termini de 14 dies des que rebem la comanda cancel·lada.

MODEL DE DESISTIMENT

Si la devolució només inclou una part de la comanda, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense fer servir, només us reemborsarem el valor dels productes retornats, sense les despeses d’enviament.

(només heu d’emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte)

A l’atenció de FLORENCI FRUITS SL, domicili situat a PLAÇA MAJOR 7, GIRONA (SANT PERE PESCADOR), 17470 i amb correu electrònic ADMIN@FLORENCIFRUITS.COM i telèfon 872502458, d’ara endavant FLORENCI FRUITS SL.

Per la present us comunico que desisteixo del meu contracte de venda del producte/productes indicats:
(descripció i referència tal com s’indica al contracte)

"*" indicates required fields

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Cistella de la compra
Aquesta cistella és gairebé perfecta! Només et falta afegir el nostre deliciós suc de poma de 3L.
Un clic i la teva comanda serà insuperable!

Suc de Poma

7,40 €